Bronsåldersgravar funna i Jönköping

Utgrävningsplatsen vid Råslätt i Jönköping. Foto: Jönköpings läns museum

Utgrävningsplatsen vid Råslätt i Jönköping. Foto: Jönköpings läns museum

Vid en utgrävning strax utanför centrala Jönköping har länsmuseets arkeologer upptäckt flera gravar med fynd från äldre bronsåldern – runt 3 000 år gamla.

I samband med att Jönköpings kommun ska bygga en idrottshall i området, har arkeologerna i omgångar arbetat i närheten av Råslätts idrottsplats i Jönköping. Mängder med trädrötter och olika stenskikt har rensats bort under arbetets gång. Under en sammanhängande stenpackning framträdde rektangulära gropar, som visade sig vara två förhistoriska gravar.

Gravarna är speciella när det gäller både skick och föremål. Bland fynden finns två pincetter i brons och en konformad bronsknapp, en så kallad tutulus. Alla föremål dateras till 1500–1100 f.Kr. Det rör sig om skelettgravar, där kroppar och ben har förmultnat. I gravarna har pollenprov tagits för att få reda på vad som växte i området när graven kom till, eller om den döde lagts på en bädd av växter.

I den övre stenpackningen hittades en dubbelknapp i brons. Den har både använts som prydnad och för att fästa saker med, ungefär som en manschettknapp. Ett annat fynd är en flathuggen flintspets som är 6–7 cm lång. Den är gjord med en avancerad flintteknik som användes från sen stenålder och en bit in i bronsåldern.

– Det är väldigt roligt att vi upptäckt en tidigare okänd grav! Det är längesedan en bronsåldersgrav undersöktes i Jönköping. Detta är en liten, men spännande och otroligt välgjord grav, som man lagt ner stor möda på, Anna Ödéen, som är arkeolog vid Jönköpings läns museum och den som lett arbetet.

Flera tidigare funna bronsåldershögar visar att Jönköpingsområdet var en viktig plats under bronsåldern: till exempel Dödskallehöjden som finns drygt 200 meter från området man nu funnit gravarna i. Ett annat exempel är den stora Sagaholmshögen i närområdet, som grävdes ut 1971.

(2022-11-09)