Riksarkivets årsbok 2015 har som tema brott och straff. Riksarkivets rika källmaterial kan användas till en rad olika frågeställningar, vare sig man är intresserad av historia i allmänhet eller av någon speciell inriktning, och vare sig man är akademisk forskare eller inte. För släkt- och personforskare erbjuds ofta en unik möjlighet att komma enskilda individer in på livet.

Artiklarna är av vitt skilda slag, samtliga författade av anställda vid Riksarkivet. Vi får översiktlig hjälp att orienteras oss i den förvaltningsmässiga och judiciella snårskogen – i vilka arkiv kan vi förvänta oss att hitta vilket slags material? I mer övergripande artiklar får vi vidare läsa om kvinnans rättsställning i tidigmodern tid, om synen på olika slags kriminalitet och om fängelset som byggnad och funktion.

I särskilda fallstudier kan vi läsa om personer som straffats hårt, vare sig de i praktiken var skyldiga eller oskyldiga, och vare sig straffet i eftervärldens ögon kan anses ha varit rimligt eller inte. Det rör sig om en barnamörderska i Landskrona 1861, om påstådda landsförrädare, om ”bedrägliga emigrantombud” och om den välkände massmördaren Nordlund. Och hur är det med de namnteckningar som finns av Descartes i Riksarkivet. Är de verkligen äkta eller har vi blivit lurade av en bedragare?

Brott och straff i arkiven. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2015
Riksarkivet
Utkom 2015