I november förra året hittades skelettdelar i närheten av Björklinge kyrka i Uppland. Rörde det sig om mord? Studier visade snabbt att skeletten legat där sedan 1200-talet – nu har forskare börjat undersöka platsen. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/har-kan-en-kyrka-ligga-begravd/l6d1e0ej