Regeringen inför fri entré på flera av de statliga museerna. Anslagen ökas med 80 miljoner för att finansiera reformen. [SVT]    Foto: Armémuseum

Foto: Armémuseum.

https://www.svt.se/kultur/konst/fri-entre-pa-statliga-museer-nasta-ar