Brutal arkitektur

Bokomslaget

Sverige brutal är boken om arkitekturen som vi älskar att hata. Många har förfasat sig över det som byggdes i Sverige på 1960- och 1970-talen. Sorgen över det gamla och invanda som försvann grumlade länge blicken. Andra anser att dessa årtionden i själva verket rymmer många byggnader som är både funktionella, välbyggda – och fyllda av säregen skönhet.

Arkitekturhistorikern Martin Rörby har tillsammans med fotografen Tove Falk Olsson under många år utforskat denna misskända del av Sveriges arkitekturhistoria. Att det är en komplex och rik period råder det idag ingen tvekan om. En helt ny skala introducerades under dessa decennier. Som kontrast till detta märks en fascinerande detaljomsorg och gestaltningsvilja, som ett slags maskrosor i betongen. Men framför allt präglades tiden av ett rationellt tänkande som var både modigt och begåvat – och ibland lite aningslöst. Boken är en storslagen och kärleksfull skildring av förbisedda arkitektoniska mästerverk över hela landet.

Martin Rörby är arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm. Tove Falk Olsson är en fotograf som specialiserat sig på arkitektur och inredning.

Tove Falk Olsson & Martin Rörby:
Sverige brutal. Arkitektur med attityd under 60- och 70-tal
Bokförlaget Max Ström
Utkom 2018