Häxmodern Malin Matsdotter

Häxmodern är historien om Malin Matsdotters tragiska öde, om hur hon föll offer för stockholmarnas jakt på häxor och deras rädsla för svart magi under sensommaren 1676. Den gamla avskyvärda finska trollpackan ”Rumpare-Malin” dömdes till att brännas levande – och hon var inte det enda offret för stadsbornas vrede.

Bara en kort tid därefter började det gå upp för den kungliga kommissorialrätten att Malins och de andra ödessystrarnas domar, och hela den omfattande klappjakten, var resultatet av påtryckningar och lögner. Hundratals barn, ungdomar och pigor hade uppträtt med fabulerade vittnesmål i rätten – bland dem Malins egna döttrar.

Boken bygger på ett omfattande källmaterial och lyfter fram ett mörkt kapitel i det tidigmoderna Sverige där bara en sanning var tillåten. Det handlar om hierarkier i gungning och bristen på rättsskydd, men också om rädslan för förtappelse och för det som var annorlunda.

Marko Lamberg är docent i nordisk historia vid Tammerfors universitet och i gemenskaps- och samfunds­historia vid Jyväskylä universitet. Han har tidigare varit professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet. Han disputerade med avhandlingen Dannemännen i stadens råd. Rådsmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden.

Marko Lamberg:
Häxmodern. Berättelsen om Malin Matsdotter
Natur & Kultur
Utkom 2021

Recension i Svenska Dagbladet