Hemmanet Grufmanstorp

Ett torp från 1500-talets mitt bland flera gruvor på toppen av Väster Silvberg i södra Dalarna. I Dalarna började Gustav Vasa sin resa mot kungamakten. Där började även tillverkning av Sveriges bästa stål under stormaktstiden.

Boken Grufmanstorp. Hemmanet, människorna, historien är berättelsen om ett torp och dess boendes del i detta, men även kampen under flera hundra år för att få behålla sitt hem och livsverk – ett öde som delats av många torpare.

Boken är samtidigt en beskrivning av släkten Grufmans ursprung. Hur uppstod namnet och vad finns att berätta om släkten genom århundradena? Ett rykte säger att Grufman var valloner, ett annat att de var svedjefinnar, ett tredje att de var ”tattare” som kom hit som krigsfångar.

Bengt Grufman:
Grufmanstorp. Hemmanet, människorna, historien
Books on Demand
Utkom 2021