Bryggda berättelser

Sörmlands museum
17 februari – 8 september 2024

Utställningen Bryggda berättelser handlar om ölets historia, människors ölkonsumtion under olika tider, hemmabryggning och ölindustri. Och om varför 1970-talet var mellanölets och hånglets årtionde.

När klosterväsendet växte fram i Norden på 1000-talet tog tillverkningen av öl fart på allvar. Det bryggdes öl både på stormannasäten och i stugor och i städerna utvecklades det redan under medeltiden ett yrkesbryggande.

Historiskt har öl varit en betydelsefull del av människans kost. Den har varit både näring och dryck när det varit ont om mat och brist på rent vatten. Ölet var så viktigt att det under en lång tid till och med var lag på att varje bonde i Sverige skulle odla humle.

Vid mitten av 1800-talet introducerades lagerölet i Sverige. Det var ett öl som var lättare att brygga och lagra i större mängder. Det gjorde att en bryggerinäring på allvar kunde växa fram. Vid slutet av 1800-talet fanns bryggerier i nästan varje sörmländsk småstad.

Under 1900-talets början avstannade bryggerinäringens expansion och i slutet av seklet fanns bara ett fåtal bryggerier kvar i Sverige. Under 2000-talet har det grundats en mängd hantverksbryggerier runt om i Sverige.

Utställningen behandlar även sörmländska bryggerier, både historiska och nutida. I utställningen visas också föremål. Besökarna får bland annat chansen att på nära håll betrakta museets unika kronkåsa från 1500-talet och Joseph Wilhelm Wallanders målning ”Humleskörd i Askarboda” samt en mängd fotografier från sörmländska bryggerier och öldrickande människor genom tiderna.