Klosterområdets trädgårdar

Sancta Birgitta Klostermuseum
7 oktober 2023 –

1400-talsmålningen Paradiesgärtlein ("Paradisets lilla trädgård") av Oberrheinischer Meister.

1400-talsmålningen Paradiesgärtlein (”Paradisets lilla trädgård”) av Oberrheinischer Meister.

Utställningen Klosterområdets trädgårdar på Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena berättar om hur människorna som levt och verkat på området har använt trädgårdarna under de senaste 800 åren.

Den första kända trädgården på platsen är den lustträdgård som anlades i anslutning till det kungapalats som kung Valdemar lät uppföra på 1260-talet. Syftet med trädgården var inte att ge mat på bordet, istället skulle den imponera på hovets gäster.

När klosterverksamheten startade hundra år senare fick nunnorna ta över trädgården, medan munkarna anlade en egen trädgård söder om Klosterkyrkan. Munkträdgården är i dag en av få trädgårdar i Sverige som har odlats utan avbrott sedan medeltiden.

Under århundradenas gång har trädgårdarna ändrat karaktär och anpassats efter invånarnas aktuella behov. Trädgårdarnas historia ger därmed museet möjlighet att lyfta berättelser från fler tidsperioder i områdets historia.

– Vi kan till exempel närma oss patienternas villkor på 1800-talet och första halvan av 1900-talet, då det gamla nunneklostret användes som avdelning för kvinnliga patienter med psykisk sjukdom. Trädgårdsarbete och vistelse i naturen ansågs ha lugnande effekt och patienterna planterade flera av de parkträd som fortfarande står kvar, säger Sofia Kummel, verksamhetsansvarig på Sancta Birgitta Klostermuseum.

Klosterområdets trädgårdar visas tillsammans med museets basutställningar på övervåningen i dormitoriet. Utställningen öppnar den 7 oktober i anslutning till Birgittastiftelsens, museets vänförening, seminariedag på trädgårdstema.