Byggnadsminnen riskerar att förfalla eller renoveras sönder

Förfallet hus. Foto: Louise Ingelsson/Länsstyrelsen Jämtland

Foto: Louise Ingelsson/Länsstyrelsen Jämtland

Hus som blivit utsedda till byggnadsminnen riskerar att rasa ihop eller renoveras bort. Länsstyrelserna i Sveriges fyra nordligaste län har inte resurser nog att hinna ta sig ut och se över skicket på byggnader som bedömts vara viktiga att bevara.

Lyssna på inslaget på Kulturnytt i P1

(2021-10-29)