Byggnadsvård temat för Kulturhusens dag 2004

På Kulturhusens dag uppmärksammas varje år en speciell kulturmiljö med gratis besök och visningar. I år är temat Hus i goda händer.

Den 12 september 2004 blir det visningar av gamla och moderna hus, torp och slott, villor och flerbostadsbostadshus, bondgårdar och stadshus, både invändigt och utvändigt. Den gemensamma nämnaren är att husen och miljöerna har genomgått någon form av vårdinsats eller att vård pågår.

Syftet med dagen är att inspirera till god byggnadsvård och att ge kunskap om bra material och metoder, samt att visa på vikten av att välja rätt åtgärd för varje enskilt hus.

Kulturhusens dag är ett europeiskt arrangemang där närmare 50 länder deltar och besökarantalet överstiger 19 miljoner. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör i Sverige.

Förra årets tema för Kulturhusens dag var Idrottens miljöer.

(2004-03-17)