Smaka på kulturhusen

Söndagen den 14 september anordnas Kulturhusens dag över hela Sverige med temat ”Smaka på husen”. Från norr till söder öppnas dörrarna till hus som byggts för framställning, tillredning eller utskänkning av mat och dryck.

Runt om i Sverige arrangeras cirka 200 evenemang där det ges möjlighet att besöka visningar, föreläsningar och serveringar. På Riksantikvarieämbetets hemsida listas alla arrangemangen.

Kulturhusens dag är en del av European Heritage Days och anordnas i nästan alla europeiska länder på initiativ av Europarådet och lockar årligen 20 miljoner besökare till mer än 30 000 lokala evenemang. Riksantikvarieämbetet har varit huvudarrangör i Sverige för Kulturhusens dag sedan 1988 med olika teman varje år. Syftet är att visa upp kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för att väcka intresse och sprida kunskap om dem.

Kulturhusens dag tidigare år:
2007: K-märkt
2006: Möten och avsked
2005: Maritima miljöer
2004: Hus i goda händer
2003: Idrottens miljöer
2002: Rum för religion

(2008-08-13)