Civilingenjör får Vasapris

Fil.dr Torbjörn Eng får i år Vasamuseets vänners pris till förtjänt forskare. Priset på 25 000 kronor delas ut den 6 november vid museets årliga Gustav Adolfs-seminarium.

Torbjörn Eng får priset för sin avhandling Det svenska väldet – ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. Under den tid då Vasa byggdes utgjorde det svenska stormaktsväldet ett lapptäcke av områden som på olika villkor var förenade under samma centralmakt. Det Sverige vars avlånga kontur vi sedan snart 200 år vant oss vid var under Vasas tid ett mer svårbestämt och mångfacetterat begrepp.

Torbjörn Eng, fil.dr i historia är också utbildad civilingenjör i elektroteknik och har varvat sin historieforskning i Uppsala med sitt arbete inom telekomindustrin. Idag vill han kombinera sina kompetenser i en ny karriär. Den 6 november föreläser han i Vasamuseet under titeln ”Stormaktstidens lapptäcke”.

Förra året gick Vasamuseets vänners pris till professor Carl Olof Cederlund för en marinarkeologisk livsgärning inledd med utgrävningen av Vasa år 1961.

(2003-11-05)