Karmansbo Bruksmiljö är Årets arbetslivsmuseum 2022

Karmansbo Bruksmiljö

Foto: Karmansbo Bruksmiljö

Karmansbo Bruksmiljö i Bergslagen har utsetts till Årets arbetslivsmuseum 2022. Utbildning av nya smeder, kreativ finansiering och ökat antal medlemmar är en del av framgångsreceptet.

”Bruket med sin världsunika smedja representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen”, anser juryn.

Karmansbo hammarsmedja anlades troligen på 1580-talet vid Hedströmmen mellan Skinnskatteberg och Köping i Västmanland. Då kallades den Frülichhammaren. Det var en gång i tiden ett av de större stångjärnsbruken i området men lades ned 1958.

Under den stora vårfloden 1977 förstördes stora delar av smedjan och det verkade omöjligt att bevara den. Men mot alla odds restaurerades såväl byggnaden som maskineriet och idag kan den 7,5 ton tunga mumblingshammaren åter höras. Vattenhjulet är rekonstruerat, valsverket och blåsmaskinen iordningställt och tillsammans skapar det en levande anläggning.

– Fantastiskt att Kammarsbo förmodlingen är den enda fungerande smedjan i sitt slag i hela världen. Det är något helt unikt, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande i juryn.

Här finns också en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrgård. I dag har arbetarbostäderna blivit museum och i bagarstugan finns en historisk fotoutställning. Sedan december 1982 ägs smedjan av Skinnskattebergs kommun och är en viktig del av Ekomuseum Bergslagen.

– Det är med stor glädje och tacksamhet som jag mottagit beskedet att vi blivit valda till Årets arbetslivsmuseum. Med stor framtidstro kommer vi att arbeta för smedjans bevarande för kommande generationer och bygdens bästa, säger Tommy Berglund, ordförande Karmansbo Bruksmiljö.

Juryns motivering;
”Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö.
Föreningen har genom föredömlig uppsökande och engagerande nyrekrytering lyckats få både ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ finansiering tryggar med tillförsikt verksamheten för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med kunskapsöverföring genom utbildning av nya smeder, att brukets stolta traditioner kan föras vidare.
Karmansbo Bruksmiljö representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen!”

Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av 25 000 kronor och en emaljskylt. Prisutdelning sker hos det vinnande arbetslivsmuseet när så är möjligt.

Övriga finalister var Museispårvägen Malmköping, K. A. Almgren sidenväveri & museum i Stockholm, Femörefortet i Oxelösund och Husqvarna museum.

Årets arbetslivsmuseum
2021: Frövifors Pappersbruksmuseum
2020: Statarmuseet i Skåne
2019: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
2018: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017: Svenska Skoindustrimuseet
2016: Gotlandståget
2014: Borgquistska hattmuseet
2013: Ångaren Trafik
2012: Qvarnstensgruvan i Lugnås
2011: Jädraås-Tallås Järnväg
2010: Skebobruks Museum

(2021-10-19)