EU-konferens uppmärksammar Göta kanal

Göta kanal visas i dagarna upp för Europas experter på kulturhistoriska kanaler. Delegater från EU-projektet ”Terra Living Waterways” samlas nämligen i Linköping för konferens den 24–27 maj.

Den svenska delen av ”Living Waterways” är helt inriktad på forskning, med Institutionen för Tema och Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet involverade i dussintalet projekt. Vid seminarierna på Konsert & Kongress kommer kanalforskarna från universitet att ges stort utrymme.

Det kommer att handla bland annat om möjligheterna att göra innehållet i gamla kanalarkiv allmänt tillgängligt (till exempel via Internet) och om ekonomi: vem ska äga en kanal?, vem vill betala och hur mycket? hur sätter man pris på vår kulturhistoria? Kommunalt samarbete och möjligheterna för kulturturismen är andra ämnen. De europeiska delprojekten kommer också att bidra med olika inlägg, bland annat om de pågående internetsatsningarna och framtida samarbete kring Europas gamla vattenvägar.

(2000-05-23)