Cliopriset 2019 till Ragni Svensson

Ragni Svensson. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Ragni Svensson tilldelas Cliopriset 2019 för sin avhandling om den skandalomsusade förläggaren Bo Cavefors som gav ut det ingen annan ville, eller vågade.

Cliopriset på 25 000 kronor delas ut av bokklubben Clio och Svenska Dagbladet till ”en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet”.

Ragni Svensson disputerade 2018 med avhandlingen Cavefors – förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982. Hon är verksam som forskare vid Lunds universitet och som lärare på kursen Förlagskunskap som ges vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Intervju med Ragni Svensson i Svenska Dagbladet.

(2019-10-03)

Se även Cliopriset till Sari Nauman (2018-10-05)