Kungliga bibliotekets roll som forskningsbibliotek minskar kraftigt. Det visar ett färskt policydokument som DN tagit del av. Endast utländsk litteratur med svensk anknytning skall köpas in i fortsättningen. [DN]

https://www.dn.se/arkiv/kultur/kb-tvingas-slappa-en-av-sina-viktigaste-uppgifter/