Cliopriset till Sari Nauman

Historikern Sari Nauman tilldelades Cliopriset 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Historikern Sari Nauman tilldelades Cliopriset 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Vid invigningen av De svenska historiedagarna i Visby tilldelades historikern Sari Nauman Cliopriset 2018 för sin avhandling om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718.

Cliopriset delas årligen ut till en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet. Förutom hög vetenskaplig kvalitet ställs det krav på att pristagaren har en god förmåga att förmedla historia. Bakom priset står Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet.

Juryns motivering:
”Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. Med analytisk skärpa fångar hon övergången från muntligt till skriftligt i maktens kultur genom edernas förändrade funktion. Den muntliga eden avlagd vid personliga möten skapade ömsesidig men sårbar tillit, den skriftliga blev ett sätt för kungamakten att etablera hierarkisk och långsiktig kontroll.”

Nauman disputerade i oktober 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718.

Intervju med Sari Nauman på Svenska Dagbladet

(2018-10-05)