Som talesman för Piratbyrån var han skivindustrins fiende nummer ett. I dag är Rasmus Fleischer en etablerad historiker som nu tilldelas Cliopriset för sin avhandling Musikens politiska ekonomi. Framgången kan han tacka sin blockflöjt för. [SvD]

https://www.svd.se/cliopriset-till-rasmus-fleischer