De arkeologiska undersökningarna av den 5 000 år gamla boplatsen på Logården i Karleby utanför Falköping har nu avslutats. Det mest uppseendeväckande fyndet är en tand från en människa som påträffades på boplatsytan.

Forskarna från Göteborgs universitet, som studerar dieten under stenåldern genom naturvetenskapliga analyser på förkolnade växtdelar, har i höst också fokuserat på att hitta spår av de hus som stenåldersmänniskorna bodde i.

– Under framrensningen av ytan har vi hittat ett flertal stolphål och vi undersöker nu i vilka strukturer de ingått, säger Tony Axelsson, forskare och arkeolog vid Göteborgs universitet.

Sedan ifjol har Tony Axelsson och kollegan Karl-Göran Sjögren genom analyser försökt förstå hur delar av stenåldersdieten såg ut genom arkeologiska undersökningar av den 5 000 år gamla boplatsen. Analyserna har gett viktiga pusselbitar till förståelsen av hur sammansättningen av stenåldersmänniskans kost såg ut.

Tandfyndet i Karleby. Foto: Göteborgs universitet

Mest uppseendeväckande vid den senaste grävningen är fyndet av en tand från en människa som påträffades på boplatsytan.

– Det hör inte till vanligheterna att vi finner skelettdelar av människor på boplatserna, säger Karl-Göran Sjögren. Just nu är det förbryllande och vi kan inte knyta tanden till någon särskild struktur eller anläggning men förhoppningsvis så klarnar det under veckan som kommer.

Under den sista veckan fick får forskarna från Göteborgs universitet förstärkning av en klass med gymnasieelever som studerar historia vid Katedralskolan i Skara.

– Vi tycker att det är viktigt att vi når ut med forskning till olika grupper i samhället och i det här fallet blir det ju extra roligt eftersom de kommer att vara med och bokstavligt gräva fram historien, säger Tony Axelsson.

Undersökningarna har pågått i tre perioder under 2013 och leds av fil. dr Tony Axelsson och docent Karl-Göran Sjögren vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Den sista utgrävningsperioden för i år avslutades den 27 september.