Medeltida grav funnen vid Lunds domkyrka

Medeltida grav vid Lunds domkyrka. Foto: Adam Hultberg/Kulturen

Foto: Adam Hultberg/Kulturen

I samband med underhållsarbeten på Lunds domkyrka har Kulturens arkeologer fått möjlighet att dokumentera delar av kyrkans medeltida historia. Under en trappa som tagits ner vid kyrkans sydöstra hörn har arkeologerna nu avtäckt en medeltida grav, i form av en murad stenkista.

Graven kan preliminärt dateras till 1100- eller 1200-talet. Sannolikt har den gravlagda individen varit en högt uppsatt kyrklig ämbetsman, alternativt en person som haft råd att betala för den förnäma gravplatsen.

Ytterligare två gravar har redan undersökts. Den ena individen låg i en tegelkista och den andra individen har blivit gravlagd i en enkel tygsvepning utan kista. I tegelkistan påträffades ett krossat keramikkärl fyllt med kol, som troligen är resterna av rökelse som placerats där vid begravningen.

Arbetena har också frilagt en del av domkyrkans fasad som varit opåverkad av de många restaureringsarbeten och ombyggnationer som gjorts genom århundradena. Muren som kommit fram skiljer sig tydligt från domkyrkans övriga fasad, och man kan se att en annan typ av sten använts. Här finns tydliga verktygspår från de medeltida stenhuggarnas mejslar. I muren finns också ett inristat årtal och fyra bokstäver, ”M,B,S,T 1848”. Sannolikt är det inristade årtalet den senaste gången muren var synlig, senast man byggde om trappan.

(2020-10-30)