Corona gör att museer begränsar antalet besökare

Nationalmuseum. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

I går meddelande regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer förbjuds i Sverige enligt ordningslagen för att minska spridningen av coronaviruset. Beslutet gäller från och med i dag och tills vidare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse med sex månader.

Intresseorganisationen Sveriges Museer träffade i går kulturminister Amanda Lind, som hade bjudit in kultur- och idrottsaktörer som arrangerar publika evenemang till ett samtal. Sveriges Museer hade inför mötet med kulturministern dialog med central-, läns- och kommunala museerna.

– Hälsoläget i Sverige är det absolut viktigaste i nuläget och vi har full respekt för regeringens beslut. Men det kommer att slå hårt mot en redan pressad bransch. Det är viktigt att museerna har möjlighet att få ekonomiskt stöd med anledning av förlorade intäkter och tillkommande kostnader, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 500-regeln. Sveriges Museers rekommendation är att museerna inte får samla fler än 500 personer samtidigt i deras publika verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, kassapersonal etc. Sveriges Museer rekommenderar museerna att ha en räknare som säkerställer antalet besökare så att det inte blir fler än 500 personer samtidigt. För friluftsmuseer eller liknande gäller rekommendationen där besökarna befinner sig i en lokal.

Vissa museer håller öppet som vanligt men har ställt in all programverksamhet. Exempelvis har Nationalmuseum i dag beslutat att ställa in föreläsningar, offentliga visningar, ateljéverksamhet och bokade gruppvisningar medan programverksamheten vid Vasamuseet fortsätter som vanligt.

(2013-03-12)