Sverige och svenskarna i ostindiska handeln

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. I boken Sverige och svenskarna i ostindiska handeln. Strategier, sammanhang och situationer presenteras ny forskning som bidrar till att allt bättre dokumentera denna relation.

Bokens nio fristående artiklar lyfter fram strategier för företagande och handel, sammanhang som på olika sätt var kopplade till kompaniets verksamhet, och situationer som påverkade den ostindiska handeln. Detta leder in i berättelser om storskalig smuggelverksamhet, våldsamma bränder, vetenskapliga framsteg och förödande feberutbrott.

Boken ingår i skriftserien “Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia” som publiceras av Landsarkivet i Göteborg. Serien syftar till att skapa nya möjligheter för kunskapsproduktion rörande kompaniets historia, inte minst genom att lyfta fram och presentera perspektiv på de fragmentariskt bevarade, ofta vitt spridda och ibland svårtolkade arkivhandlingar som kan berätta och ge förståelse för kompaniets verksamhet och förutsättningar.  År 2016 utkom Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln 1. Perspektiv från arkivaliska och arkeologiska fynd.

S Bertil Olsson & Karl-Magnus Johansson (redaktörer):
Sverige och svenskarna i ostindiska handeln. Del II. Strategier, sammanhang och situationer
Landsarkivet i Göteborg
Utkom 2019