Uppsala slott tävlar om europeiskt kulturarvspris

Efter en omfattande fasadrestaurering tävlar Uppsala slott om ett europeiskt kulturarvspris för ”ett tekniskt väl genomfört och kulturhistoriskt välgrundat färgbyte av symbolbyggnad”.

Statens fastighetsverk har delat ut ett internt kulturarvspris för fasadrenoveringen av Uppsala slott och projektet har därmed nominerats till det internationellt erkända kulturarvspriset Europa Nostra Awards i konkurrens med en rad andra kulturbyggnader i Europa.

År 2001 konstaterades att fasaden på Uppsala slott var i stort behov av underhåll och restaurering. Utgångspunkten inför arbetet var att använda traditionella, väl fungerande material och metoder. Men innan restaureringsarbetet kunde starta ställdes man inför frågan om vilken tidsepok som egentligen var den rätta att återställa slottet till? Man ifrågasatte den slottsgestaltning som gjordes 1949–1951 då den senaste fasadrestaureringen skedde och gjorde därför nya eftersökningar i arkiven och i slottets äldre lager av murbruk.

Som ett led i efterforskningarna om slottets ursprungsfärg hölls ett seminarium med experter från bland annat Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Upplands museum, Länsstyrelsen, Uppsala stadsarkitekt med flera, då det slogs det fast att det var dags att gå tillbaka till den varma rosa kulör som slottet hade på 1700-talet.

– Det görs ju så många andra fantastiska arbeten för kulturarvet inom Statens fastighetsverk så det är verkligen en stor ära att Uppsala slotts fasadrenovering vinner i konkurrens med 41 andra projekt, säger Per Nelander, förvaltare av Uppsala slott. Men så arbetade vi också målmedvetet med efterforskningar för att återskapa färgen på det slott som Hårleman återuppförde efter stadsbranden på 1700-talet, fortsätter han.

Europa Nostra är en intresseorganisation som bildades för 40 år sedan med syfte att värna om kulturarvsfrågor i Europa. Europa Nostra-priset delas bland annat ut i kategorierna arkitekturarv, vård av kulturlandskap, konstsamlingar, arkeologiska utgrävningar och framstående forskning inom kulturarvsområdet. Uppsala slott tävlar i kategorin projekt inom arkitekturarv. Fastighetsverket har nominerat ytterligare två projekt: restaureringen av Bellmanshuset på Djurgården i Stockholm samt Huseby bruks köks- och fruktträdgård i Småland.

(2004-10-21)