Dag Hammarskjölds samling nytt världsminne

Dag Hammarskjöld. Foto ur FN:s arkiv

Dag Hammarskjöld. Foto ur FN:s arkiv

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen, det vill säga viktiga dokument och samlingar. Kungliga biblioteket, som förvaltar arkivet, har skickat in nomineringen.

– Dag Hammarskjölds arkiv är en del av vår historia. Att möjliggöra att fler får del av det som varit, är att bygga för framtiden, kommenterar demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) är en av Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961 då han omkom i en flygkrasch under ett fredsuppdrag i Kongo. Dag Hammarskjölds arkiv donerades efter hans död till Kungliga biblioteket i Stockholm, där den fortfarande förvaras.

– Det är fantastiskt roligt och samtidigt förpliktigande att Dag Hammarskjölds arkiv på Kungliga biblioteket nu utsetts till världsminne av Unesco, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, lägger till:
– Världsminnen som Dag Hammarskjölds arkiv är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Arkivet täcker en viktig tid i FN:s historia.

Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument om världspolitik och omfattar ca 45 hyllmeter, i huvudsak på engelska. Samlingens arkivförteckning finns i databasen Ediffah.

Tillsammans med Fredsarkivet, Folke Bernadotteakademin (FBA) digitaliserar Kungliga biblioteket just nu FN-delen av samlingen. Det materialet kommer att tillgängliggöras via Fredsarkivet där FBA samlar dokumentation kring Sveriges fredsbevarande insatser.

Unescos världsminnesprogram skall främja bevarandet av det skrivna kulturarvet såsom samlingar, foton och filmer och se till att dessa görs tillgängliga. Till skillnad från världsarven så innehåller förteckningen inte byggnader eller kulturföremål. Programmet leds av en grupp med globala experter som utses av Unescos generaldirektör.

Sammanlagt finns drygt 340 dokument/samlingar i registret. Sverige har sedan tidigare sex världsminnen: Alfred Nobels, Ingmar Bergmans, Astrid Lindgrens och Emanuel Swedenborgs arkiv, samt Stockholms stads byggnadsritningar och Silverbibeln.

(2017-10-31)