Museer lockar mer än varannan

Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Skansen var det mest besökta museet under 2016. Foto: Holger Ellgaard (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Närmare 60 procent av alla vuxna har gått på museum under det senaste året. Att göra något kul tillsammans och lära nytt är några av orsakerna, visar en Sifoundersökning som Sveriges Museer låtit genomföra.

– Museerna har under flera år utvecklat besöksupplevelsen. De här siffrorna är glädjande och visar på svenska museers relevans och popularitet, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.

I Sifoundersökning uppger mer än varannan, 58 procent, att de besökt något museum under året. Kvinnor går på museer något oftare än män – 61 procent av kvinnorna har besökt ett museum under året jämfört med 55 procent av männen.

Bland de som besökt ett museum anger 41 procent att främsta orsaken var att göra något kul tillsammans. I ålderskategorin 18-29 år valde hela 57 procent att besöka ett museum av den anledningen. 36 procent av 18-29-åringarna angav dessutom att man ville lära sig något nytt.

– Förra året gjordes mer än 28 miljoner besök på landets museer, en siffra som ökat stadigt över tid. Museerna vinner på sin mångfald av berättelser utifrån rika samlingar och kunskapsbaserade upplevelser, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på onlineintervjuer med 1 000 personer från 18 år och uppåt. Den genomfördes av Sifo under perioden 2 till 10 juni i år.

(2017-11-01)