Dagmar Lange, alias Maria Lang

Dagmar Lange, lektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm och filosofie doktor i litteraturhistoria, klev 1949 in i offentligheten som deckarförfattaren Maria Lang. Hon satte en ny standard för den svenska deckaren och under fyra decennier kom varje höst en ny Maria Lang-deckare. Under terminerna var Dagmar Lange lärare och studierektor i Stockholm och på somrarna deckarförfattare i hemstaden Nora, i böckerna känd som Skoga.

Biografin Ett dubbelt liv ställer frågan vad den dubbla identiteten innebär och här spelar deckarna en viktig roll. Motiven är ofta starka känslor som går överstyr och leder till mord. Passioner och dramatik var långt ifrån Dagmar Langes noga inrutade tillvaro, men deckarnas starka känslor kan spåras i egna händelser och upplevelser. En dubbel identitet skapas, Dagmar Lange, alias Maria Lange, som tillsammans utgör en enastående kvinna.

Margaretha Fahlgren är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Margaretha Fahlgren:
Ett dubbelt liv. Dagmar Lange, alias Maria Lang
Stockholmia förlag
Utkom 2022