Dags för museernas vårmöte 2019

Jamtli i Östersund

Jamtli i Östersund. Foto: Sveriges Museer

Den 9 april startar Sveriges största nationella museikonferens i Östersund. Under parollen Älskade museum! tar konferensen sig an hur museer arbetar med det livslånga lärandet i mötet med publiken, utifrån kunskapsuppbyggnad och samlingar. Kulturminister Amanda Lind (MP) talar under invigningen.

– Det ska bli otroligt roligt att få möta Sveriges samlade museisektor i Östersund. Temat med fokus på ”kunskap, lust och samlingar” känns väl valt. Jag ser fram emot att få diskutera politikens roll och museernas gemensamma utmaningar, säger kulturminister Amanda Lind.

Museernas Vårmöte 2019 handlar om lusten i lärandet och museerna som en genuin kunskapsbank. Museerna har stor betydelse för såväl individers som hela samhällets utveckling. Sveriges Museers medlemmar är starka lokala aktörer, och under konferensens tre dagar, 9-11 april, samlas deltagare från hela landet.

– Museerna är institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning, i staden och på landsbygden. Under vårmötet sätts ljuset på museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Vid öppningen av vårmötet, på Storsjöteatern den 9 april, talar kulturminister Amanda Lind och delar ut branschens prestigefyllda pris, Årets museum 2019.

(2019-04-08)