Mästare på utdöda språk

Vid De Svenska Historiedagarna mottog språkhistorikern Ola Wikander årets Cliopris av Svenska Dagbladet och Clio – den historiska bokklubben. Wikander har tillägnat sig mer än ett dussin utdöda språk och lyckats väcka intresse för dem långt utanför specialisternas krets.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2020-09-30)