Vid De Svenska Historiedagarna mottog språkhistorikern Ola Wikander årets Cliopris av Svenska Dagbladet och Clio – den historiska bokklubben. Wikander har tillägnat sig mer än ett dussin utdöda språk och lyckats väcka intresse för dem långt utanför specialisternas krets. [SvD]

https://www.svd.se/mastare-pa-utdoda-sprak