Databas för Visbyarkeologi skapas

Nu ska en databas skapas där man på ett enkelt sätt skall kunna se vad som är arkeologiskt undersökt i Visby innerstad. Databasen är tänkt att vara ett hjälpmedel för handläggning och forskning.

Läs artikeln på Sveriges Radio Gotland

(2007-12-06)