Nu skall en databas skapas där man på ett enkelt sätt skall kunna se vad som är arkeologiskt undersökt i Visby innerstad. Databasen är tänkt att vara ett hjälpmedel för handläggning och forskning. [SR Gotland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1760585