Miljontals människor har mött ett kaxigt geni

Ett kejsarbesök, firande i 28 länder, 70 nya böcker, 425 Linneskolor, 2000 evenemang, 10 000 artiklar, 100 000 Linnéskolbarn och miljon-tals människor som mött Carl von Linné. Det är några resultat under jubileumsåret Linné2007.

Världen över har 300-årsdagen av Carl von Linnés födelse firats. Miljontals människor har mött den unge, kaxige, gränsöverskridande och världsberömde vetenskapsmannen. Det har skett i bland annat Kapstaden, Uppsala, Älmhult, Tokyo och Grövelsjön – genom före-läsningar, utställningar, naturupplevelser och skolarbete med mera.

Linnéfest och akademisk högtid i universitetsaulan i Uppsala

Linnéfest och akademisk högtid i universitetsaulan i Uppsala.
Rektor Anders Hallberg, kejsarinnan Michiko, kung Carl XVI Gustaf,
kejsar Akihito, drottning Silvia och kronprinsessan Victoria.
Foto: Tommy Westberg.

Under jubileet har Linnéminnena rustats upp och tagit emot en ansenlig ökning av besökare. Flera nystartade nätverk kommer att leva vidare, 6 000 Linnébrev har digitaliserats, samarbeten har initierats mellan forsknings- och kulturvärlden.

– Detta är ett av de mest lyckade svenska jubileerna någonsin, säger landshövding Anders Björck, ordförande i den nationella delegationen. Vi har fått ett fantastiskt internationellt genomslag, vi har nått ut till olika åldersgrupper och vi har stimulerat till fortsatt naturvetenskaplig forskning i Linnés anda.

Linnéjubileets avslutning i Jukkasjärvi

Anders Björck, Linnédelegationens ordförande, Gunnel Gustafsson,
vice GD Vetenskapsrådet, Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
och Carl-Olof Jacobsson, Linnésällskapets ordförande.
Foto: Charlotte von Friedrichs.

Den sista högtidsdagen är förlagd till Jukkasjärvi – några mil från den plats där Linnés lappländska resa slutade.

(2007-12-08)