De fem sinnena

Eksjö museum
13 maj – 24 september 2023

Takmålning från Vaxblekaregården i Eksjö, cirka 1700. Foto: Eksjö museum

Takmålning från Vaxblekaregården i Eksjö, cirka 1700. Foto: Eksjö museum

Ett omtyckt motiv i konsthistorien är allegoriska skildringar av de fem sinnena. Även inom folkkonsten ser vi dessa motiv.

I Eksjö museums utställning De fem sinnena visas fem målningar från 1600-talet av den flamländske konstnären Christoffel Jacobsz van der Laemen. Dessutom fem delar av en takmålning från Vaxblekaregården i Gamla stan i Eksjö runt år 1700.

Varje sinne presenteras med kulturhistoriska föremål och prova-på-aktiviteter. ”En kulturhistorisk utställning som upplevs med alla sinnen”, skriver museet.

I Gamla stan i Eksjö finns en stor bildskatt med bevarade vägg- och takmålningar från 1600-tal och 1700-tal. Vid den tiden blomstrade näringslivet i Eksjö. Handeln med oxar och tobak lade grunden till denna gynnsamma expansion. Köpmännen i Eksjö var förmögna och kunde kosta på sig utsmyckning av sina hem. Än i dag finns flera målningar bevarade i gårdar i staden, liksom i Eksjö museums samlingar.

I anslutning till utställningen arrangeras en programserie, bland annat håller Pia Löfgren och Lisa Ugarph från Eksjö museum en föreläsning om inredningsmåleri i Eksjö.