Cykelsemester 1952

Skansen
6 juni – 13 augusti 2023

Cykelsemester 1952 på Skansen. Foto: Hugo Röjgård

Foto: Hugo Röjgård

Tillsammans med Cykelfrämjandet lanserar Skansen utställningen Cykelsemester 1952 – en tidsresa till en sommar då tre veckors semester precis blivit lag, allemansrätten fått förnyad kraft och cykeln var den lediges främsta färdmedel.

Skansens gäster kan möta tidstypiskt klädda cykelsemestrare från 1952. Med tält och packning cyklar de genom parken, slår läger och berättar om några viktiga faktorer för vår tids syn på semester: välfärdssamhällets framväxt, rekordår och konsumtionssamhälle, svenskt företagande och allemansrätten. En gestaltning som tar Skansen in i 1950-talet och vidgar museiupplevelsen till ett nytt årtionde, ett viktigt steg mot moderna tider.

– Att vi äntligen påbörjar Skansens resa mot modernare tider känns oerhört kul och vi har en spännande tid framför oss. Vi har en vision att våra gäster ska få uppleva en tid de själva kan minnas genom att strosa runt i 1960-, 70-, 80- och 90-talet. Nu har vi tagit första steget och börjat med 1950-talet genom denna museiupplevelse som även stöttas upp av en 50-talsinspirerad kommunikation till gästerna, säger Yvonne Nordlind, kommunikationschef på Skansen.

Cykelsemester 1952 är ett treårigt samarbetsprojekt med Cykelfrämjandet vars Semesterhandböcker från tidigt 1950-tal fungerat som inspiration. Cykelfrämjandets insatser vid tiden var centrala för att “lära ut” konsten att semestra. Semesterhandboken innehöll information om allt från besöksvärda resmål, vad en praktisk packning skulle innehålla och hur man skulle klä sig när man rörde sig i olika miljöer.

– Intresset för cykelturism ökar varje år, och det är roligt att ta en tillbakablick på de senaste 70 åren genom samarbetet med Skansen. Vi hoppas att cykelturisterna på Skansen kommer att inspirera flera att välja cykeln för både vardagstransporten och fritiden, säger Hans Stoops, projektledare på Cykelfrämjandet och initiativtagare till Cykelsemester 1952.

I samarbetet kompletteras Cykelfrämjandets kunskap kring dåtidens och samtidens cykelvanor med den historiska kompetens som finns inom Skansen. I och med projektet går Skansen in i ett nytt årtionde vilket inneburit nya utmaningar. Eftersom man saknat tidsenliga föremål och kläder har antikvarierna under senaste året samlat in nya föremål, medan skräddare har arbetat med att sy upp en historiskt trovärdig femtiotalsgarderob för cykelsemestrarna.

– Vi vill på ett lustfyllt sätt levandegöra vår historia, och väcka nya insikter kring livet här och nu hos våra gäster. Förhoppningen är att Cykelsemester 1952 ska bidra till lärande och skapa samtal om intressanta frågor som välfärdssamhällets framväxt, cykelns betydelse som transportmedel och om allemansrättens historia och betydelse idag, säger Åsa Magnusson, chef för Skansens kulturhistoriska avdelning.