De finska krigsbarnen

Under andra världskriget skickades omkring 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Det innebar att hundratusentals liv förändrades, i bägge länder. Den mest intima källan till dessa omvälvande förflyttningar är breven som mödrarna och fostermödrarna utväxlade och som tillgängliggjorts för forskaren Ann Nehlin. I denna studie, som är den första i sitt slag, får vi gripande perspektiv på individnivå av ett skeende som annars oftast beskrivits på politikernivå. Slutsatserna att dra är många – och tyvärr aktuella även för vår egen tid.

I boken får läsarna möta barn som ville och barn som inte ville lämna Finland, barn som inte förstod vart de skulle och barn som inte förstod vart de sedan skulle skickas tillbaka. Vi får möta finska mödrar med ångest över att ha skickat i väg sitt barn och mödrar med ångest över att maken eller hon själv hinner dö innan familjen återförenas. Vi får möta svenska fosterföräldrar som inte vill ta emot det barn de fått och sådana som absolut inte vill lämna ifrån sig det vid krigsslutet. Vi får också en inblick i myndigheternas försök att hantera de logistiska och administrativa prövningarna, för att inte tala om de enorma emotionella konsekvenserna som ingen riktigt hade räknat med.

Ann Nehlin är historiker med särskild inriktning på hur barn tas om hand under krig. Hon disputerade med avhandlingen Exporting visions and saving children – the Swedish Save the Children Fund och är för närvarande verksam som lektor vid Mälardalens universitet.

Ann Nehlin:
De finska krigsbarnen. Ett nordiskt familjedrama
Natur & Kultur
Utkom 2024