Ett orakelspel för bergsmän på 1600-talet

Under stormaktstiden arbetade över tusen människor i Falu koppargruvas mörker, under hårda förhållanden och med fara för sina liv. Inför varje nytt år deltog bergsmännen i ett ritualiserat tärningsspel, ”Dobblet vid gruvstugan”, som avgjorde brytningsordningen och malmfördelningen i gruvan.

Spelet var viktigt för att förhindra konflikter och säkra gruvans räntabilitet. Med detta spel som grund publicerade gruvskrivaren Gisle Jacobson år 1613 boken Ett litet Tidhfördriff, en orakeltärningsspelbok på vers, som på ett unikt sätt illustrerar gruvmiljön och ger en inblick i gruvarbetarnas tankar och känslor.

Då den uttryckligen vänder sig till kroppsarbetare kan den betraktas som Sveriges första arbetarlitteratur. Denna bok belyser vilken funktion texten fyllde och den kulturella kontext i vilken den uppstod. Texten återges också i sin helhet.

Iris Ridder är docent i litteraturvetenskap och arbetar som universitetslektor vid Högskolan Dalarna.

Iris Ridder:
Tidhfördriff. Ett orakelspel för bergsmän från början av 1600-talet
Gidunds förlag
Utkom 2023