De kan bli Årets museum 2022

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Hallands Konstmuseum och Nationalmuseum. Foto: Åsa Sundqvist, Hallands Konstmuseum och Anna Danielsson.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Hallands Konstmuseum och Nationalmuseum. Foto: Åsa Sundqvist, Hallands Konstmuseum och Anna Danielsson.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Hallands Konstmuseum och Nationalmuseum är nominerade till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom utmärkelsen som delas ut under museernas vårmöte i Halmstad.

– Det har varit ovanligt många förslag för juryn att ta ställning till i år. Det verkar som att besökarna har hittat tillbaka till museerna och vill hylla sina favoriter. Det har varit hård konkurrens, men vi har valt ut tre av de museer, från olika delar av landet, som utmärker sig genom att arbeta fördjupat och nytänkande och engagera publiken, säger juryns ordförande Patrik Steorn.

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn, samt besöksnäringen. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter.

– De nominerade erbjuder publiken lysande upplevelser med ett betydelsefullt innehåll som når långt utanför museernas väggar, säger jurymedlemmen Pontus Forslund.

Vinnaren av Årets museum 2022 tillkännages på museernas vårmöte den 26 april i Halmstad. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Norrköpings stadsmuseum utsågs till Årets museum 2021.

Juryns motiveringar:

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
”Med den samiska kulturen och fjällregionen som utgångspunkt arbetar Ájtte med slöjd, historia och migrationer likväl som trädgård och populärkultur. Samarbeten med universitet och lokalsamhället ger ökade kunskaper om samspelet mellan människa och natur och låter traditionerna utvecklas i mötet mellan äldre föremål och besökarnas eget skapande. Med nya grepp inom digital kommunikation och utställningar lockas en växande publik, och tilltalet utvecklas vidare med ett innovativt metodarbete kring samiskt utställningsspråk.”

Hallands Konstmuseum
”Konsten präglar alla delar av Hallands konstmuseum – från en omfattande samling och utställningar till fasta utsmyckningar, pedagogiska satsningar och inspirerande samarbeten. Konstnärlig formgivning av hörsal, golv, väggar och möbler likväl som fasad och den omgivande trädgården skapar ett generöst tilltal som ger publiken en helhetsupplevelse. Museet är ett nav i att bygga en attraktiv konstregion genom att spegla närområdet, sätta det i ett vidare sammanhang som påminner om att all betydande internationell konst är lokal någonstans i världen.”

Nationalmuseum
”En nyrenoverad byggnad som lockar en bred publik har för Nationalmuseum också inneburit ett genomgripande strategiskt förändringsarbete. Den generösa och färgstarka basutställningen ger nya perspektiv, men konsten och kunskapen når långt utanför museets väggar genom nytänkande projekt inom konstbaserat lärande och andra pedagogiska program. Digitala satsningar inom samlingsforskning, kommunikation och tillgänglighet inspirerar andra museer och bidrar till att skapa ett attraktivt besöksmål med fördjupning i flera dimensioner.”

Juryn för Årets Museum 2022 består av Patrik Steorn, museichef Göteborgs konstmuseum, och juryns ordförande; Pontus Forslund, chef för fastighet och utveckling vid Göteborgs museer och konsthall, styrelseledamot Svenska ICOM; Maria Jönsson, museichef Norrköpings stadsmuseum; Åsa Karlsson (S), ledamot av riksdagens kulturutskott; Jonas Siljhammar, VD Visita.

International Council of Museums (ICOM) är en organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. Globalt organiserar ICOM mer än 35 000 medlemmar och 20 000 museer i 136 länder. Svenska ICOM-kommittén har drygt 900 individuella och institutionella medlemmar.

(2022-03-08)