Svensk och engelsk sjömakt under 500 år

Boken I fred och örlog skildrar den svenska flottan och några av dess många relationer till engelska Royal Navy under de gångna århundradena. Många av dessa relationer har byggts runt spännande, färgstarka och kraftfulla individer. Deras historier handlar ofta om hur klokskap och gott omdöme skapat vänskap och förtroende, snarare än osämja och konflikt och visar också att enskilda personer har haft stort inflytande på utvecklingen av den svenska flottan och på Sveriges historia.

Dessa historiska skildringar är skrivna av några av de främsta svenska, brittiska och amerikanska sjökrigshistoriska författarna och forskarna, de flesta tillika f.d. sjöofficerare. Genom deras omfattande arkivforskningar avslöjas flera hittills okända händelser, som alla på olika sätt påverkat det historiska skeendet och därmed Sveriges historia.

”Det är författarnas förhoppning att denna bok skall bli en värdig hyllning såväl till Royal Navy som till den Svenska Flottan vid dess stundade 500-årsjubileum”, skriver förlaget.

Gustaf von Hofsten (redaktör):
I fred och örlog – svensk och engelsk sjömakt under 500 år
Breakwater Publishing
Utkom 2021