Inger Liliequist ny riksantikvarie

Regeringen har i dag beslutat att utnämna länsrådet vid länsstyrelsen i Västernorrlands län Inger Liliequist till ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Hon efterträder Erik Wegræus som går i pension vid årsskiftet.

Inger Liliequist har under åren 1991–1997 varit länsantikvarie vid länsstyrelsen i Västernorrland. Dessförinnan var hon antikvarie och intendent vid Sundsvalls museum och antikvarie vid Länsmuseet i Västernorrland.

Inger Liliequist tillträder som riksantikvarie den 1 mars 2003.

(2002-12-19)