Vasapris till ung finländsk forskare

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelades i år Mirkka Lappalainen för hennes bok Släkten, makten, staten – familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland.

Boken, som är en översättning av Lappalainens doktorsavhandling, handlar om Lorentz Creutz, en märklig och framgångsrik finländsk adelsman som under sin livstid avancerade till den politiska maktens kärna och skaffade sig stora rikedomar. I Släkten, makten, staten får man en bild av 1600-talets krig och politiska intriger, av makthunger och priset för framgång i stormaktstidens Sverige, där regenter, aristokrater och medlemmar i den lägre adeln kämpade om makten med allt hårdare tag. Samtidigt ges en inblick i livet i en adlig familj och i 1600-talets tankevärld.

Mirkka Lappalainen. Foto: Norstedts

Foto: Norstedts

Mirkka Lappalainen, fil.dr vid Helsingfors universitet, höll föredrag och tog emot Vasamuseets vänners pris vid Vasamuseets Gustav Adolf-seminarium den 6 november.

Tidigare pristagare
2007: Annika Sandén
2006. Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2008-11-09)