De Svenska Historiedagarna i Sundsvall

För elfte året i rad träffas De Svenska Historiedagarna, den här gången i Sundsvall, under tre dagar i september, den 17-19. Bland tidigare mötesplatser finns också två gamla svenskstäder i utlandet, nämligen Åbo och Tartu, och nästa år är det dags för Oslo, närmast med anledning av 100-årsminnet av unionsupplösningen. Historiedagarna är den årliga träffpunkten för historiebrukare av olika slag: forskare, lärare, arkivarier, bibliotekarier, museitjänstemän, journalister och andra som hyser ett livligt intresse för samtidsanknuten diskussion om historiska ämnen.

Programmet på Historiedagarna är alltid ett smörgåsbord av väldigt olika rätter, men där finns också speciella tyngdpunkter som har med tiden och platsen att göra. I en norrländsk metropol är det naturligt att fokusera på industrialisering, naturresurser, folkrörelser. Skogen och godtemplarlogen, norrländska städer och brukssamhällen är ämnen i den historiska forskningsfronten.

Det blir inte bara föreläsningar och seminarier. I år har musiken en framträdande plats. Det blir ett uruppförande av en sångcykel, Med cyklopöga, skriven den nyligen bortgångne tonsättaren Eskil Hemberg till text av poeten Bertil Malmberg, bördig från Härnösand. Och pianisten Björn Ejdemo har satt samman ett program med kända och okända Norrlandskompositörer.

(2004-08-10)