EU-bidrag för att tillgängliggöra Amerikabrev

Östergötlands länsmuseum har genom nätverket Kulturarv Östergötland fått pengar för att dokumentera och tillgängliggöra Amerikabrev tillsammans med fyra andra länder i Europa. Bakom den svenska ansökan står också regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och Kinda kommun.

I Sverige kallar vi dem Amerikabrev, breven som våra utvandrare skrev och skickade hem till släkt och vänner i det gamla hemlandet. Överallt i Europa finns liknande brev, gemensamt för dem är att de ur ett personligt perspektiv beskriver den stora utvandringen, en viktig historisk händelse som haft stor påverkan på både Europa och Amerika. Det var många miljoner européer som sökte sig bort från fattigdom, politisk och religiös förföljelse och sociala orättvisor. De drömde om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. Idag är bilden den motsatta, Europa får i stället ta emot människor som flyr eller utvandrar. Deras erfarenheter är förvånansvärt lika de som det berättas om i de tidiga utvandrarnas brev.

Nätverket kring Kulturarv Östergötland har nu fått EU-pengar för att tillsammans med arkiv och kulturorganisationer i Irland, Italien, Polen och Tjeckien samla in, digitalisera och tillgängliggöra utvandrarnas brev. Projektet, som döpts till EMILE (Leaving Europe for America – early emigrants letter stories), är ettårigt och har en budget på mellan 2 och 3 miljoner kronor.

Projektet inleds med ett seminarium i Norrköping i början av september. Under det kommande projektåret skall sedan vandringsutställningar produceras i alla deltagande länder och en femspråkig gemensam hemsida byggas upp. Dessutom anordnas seminarier som behandlar hur man på bästa sätt tar tillvara och tillgängliggör breven.

I Östergötland är det brevsamlingen i Kinda, där redan 2000 brev digitaliserats och gjorts tillgängliga bl.a. på Kulturarv Östergötlands hemsida, som är utgångspunkt för arbetet. I Polen finns breven på Statliga Arkivet i Warszawa, samtliga med stämpeln Censur på – inga av dessa nådde adressaten. I Cork på Irland, där den stora utskeppningshamnen låg, finns en stor brevsamling. Italien och Tjeckien har just påbörjat insamlingsarbetet.

Sommaren 2005 ställs projektets svenska vandringsutställning ut på Kisa bibliotek för att sedan vandra vidare bland annat till Östergötlands länsmuseum. Samtidigt är det vernissage i Warszawa, Trento, Cork och Trebon. Som avslutning i september presenteras den färdiga hemsidan vid offentliga seminarier i alla fem länderna.

(2004-08-10)