De svenska historiedagarna i Vasa

Årets upplaga av De svenska historiedagarna är förlagd till Vasa i Finland den 18-20 september. Temat är Finn Finland. Riksdel och grannland, från stenålder till idag.

Under historiedagarna arrangeras närmare 30 seminarier, bland annat:

  • Storstrejken 1909 – hur har den framställts i media?
  • Ortodoxa kyrkan – Finlands andra statskyrka
  • Ett stänk av rött. Två systrar i revolutionens tjänst
  • Historielärarutbildningen i Finland och Sverige – vad kan vi lära av varandra?
  • I bödlarnas fotspår. Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget
  • Finska flyktingar i Sverige under stora nordiska kriget
  • 1809 – statskuppen och regeringsformens tillkomst i Sverige
  • Hur svenskt var Finland?
  • Om Tacitus och slaget i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr.
  • Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svenska gemensamheter efter 1809

Bland årets föreläsare och seminarieledare återfinns bland andra Johanna Aminoff-Winberg, Torkel Jansson, Hans Albin Larsson, Henrik Meinander, Pelle Snickars, Märta Tikkanen och Nils-Erik Villstrand.

Söndagen vigs som vanligt åt utflykter. I år är de ”Stadsvandring Vasa”, ”Nya och gamla Vasa samt Söderfjärden”, ”Storkyro och Oravais” samt ”Kvarken”.

De svenska historiedagarna arrangeras årligen av den ideella föreningen med samma namn med syftet att vara ett ”tillfälle för kontakter mellan företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet.”

Det är sextonde gången De svenska historiedagarna arrangeras. Tidigare orter har varit Örebro, Uppsala, Lund, Kalmar, Stockholm, Åbo, Karlstad, Göteborg, Tartu, Linköping/Vadstena , Sundsvall, Västerås, Riga, Växjö och förra året Greifswald.

Läs mer på Föreningen De svenska historiedagarnas hemsida.

(2009-08-29)