Det går ett sus genom askarna i Krokek. Murarna är blottade efter 358 år. Nu kan alla med egna ögon se att här låg en jättekyrka. [NT]

https://nt.se/nyheter/kyrkans-murar-blir-blottade-efter-358-ar-5481202.aspx