De Svenska Historiedagarna i Lund

Dick Harrison invigningsföreläste på De Svenska Historiedagarna. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Dick Harrison invigningsföreläste på De Svenska Historiedagarna. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

I dag invigdes De Svenska Historiedagarna 2023 som äger rum i Lund under tre dagar. Det stora historiearrangemanget har 450 deltagare och är därmed fullbokat även i år.

Historiedagarna håller i huvudsak till i Stadshallen i centrala Lund och invigdes av utbildningsminister Mats Persson (L), som disputerat i ekonomisk historia i Lund. Vid invigningen delades Stig Ramels pris ut till professor Lars Ericsson Wolke och priset Årets historielärare till Charlotta Granath vid Viktor Rydbergs högstadium i Sundbyberg. En kvartett ur Lunds Studentsångare medverkade med sång.

Invigningsföreläsare var professor Dick Harrison som talade om Uppåkra under rubriken ”Skånska kungariken före Danmarks uppkomst”.

Historiedagarna innehåller flera ämnen med anknytning till Lund och Skåne men det handlar också om den medeltida boken, judiskt motstånd under Förintelsen, svensk-östtyska relationer, Gustav Vasa, mumier, rysk imperieideologi, spioner i Sverige, drottning Hedvig Eleonora, skatter i arkiven, kvinnliga deckarförfattare – och mycket annat.

De Svenska Historiedagarna avslutas traditionsenligt med utflykter på söndagen. Då blir det bland annat ”Lund till fots”, ”Järnålderns Uppåkra”, ”I det skånska kavalleriets spår” och ”I skånska slott och kojor”.

Historiedagarna arrangerar årligen sedan 1995 av den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna. Sedan förra året är Klingsbergs Förlag, som ger ut Nättidningen Svensk Historia, medlem i föreningen.

(2023-10-06)

Se även De Svenska Historiedagarna invigdes i Uppsala (2022-09-30)