Statsministern ber Wallenbergs familj om ursäkt

Statsminister Göran Persson anser att det finns anledning att rikta kritik mot hur utrikesdepartementet hanterade ärendet Raul Wallenberg under de första åren efter 1945, och ber därför de anhöriga om ursäkt.

– Naturligtvis åvilar huvudansvaret för Raoul Wallenbergs öde den sovjetiska regimen, som beordrade och verkställde Wallenbergs försvinnande från Ungern. Icke desto mindre står det i dag klart att ett mera energiskt och målmedvetet svenskt agerande under 1940-talet hade kunnat leda till en lyckligare utgång för Raoul Wallenberg och hans familj, säger Göran Persson.

– Över dessa missgrepp vill jag i dag framföra mitt och den svenska regeringens djupa beklagande till de anhöriga. Samtidigt lovar jag att ansträngningarna för att få svar på vad som verkligen hände Raoul Wallenberg skall fortsätta.

Göran Persson anser att den svensk-ryska arbetsgruppens rapport innehåller nya och värdefulla rön och fakta kring Raoul Wallenberg, men så länge otvetydiga bevis inte föreligger om vad som hände Wallenberg kan det inte konstateras att han är död.

– Mot denna bakgrund är det nödvändigt att fortsätta att försöka få fram nya fakta som kastar ljus över Wallenbergs öde. De ansträngningarna måste utgå från att Raoul Wallenberg kan ha varit i livet efter 1947. Regeringen kommer därför att avsätta ytterligare resurser för att följa upp arbetsgruppens rapport. Vi kommer också att låta en forskare granska utrikesledningens agerande i Wallenbergärendet, säger Göran Persson.

(2001-01-12)