Femhundra år av riksdagshistoria

Under 2023 firas 500 år av riksdagshistoria och att det är 40 år sedan riksdagen flyttade tillbaka till husen på Helgeandsholmen. I Riksdagen i tid och rum görs nedslag i riksdagens historia vid åren 1523, 1623, 1723, 1823, 1923 och 1973. Människorna, husen och den samtida politiken skildras.

I andra kapitel görs på samma sätt nedslag i olika nutida riksdagsmiljöer samtidigt som inblickar ges i det maskineri som får dagens riksdag att fungera. Läsarna erbjuds också en redogörelse för riksdagsjournalisternas vardag och  för beslutet om att bygga om husen på Helgeandsholmen
– trots att ett förslag om nybygge segrat i arkitekttävlingen 1970. Dessutom presenteras smakprov på den konst som ryms såväl inom som utom riksdagshusets väggar.

Boken är ”populärt skriven för en bred allmänhet, baserad på tidigare forskning”. Redaktör för boken är Joakim Scherp, historiker vid Riksdagsförvaltningen. Texterna är skrivna av Joakim Scherp, Christina Wohlfart Leffler, Sofia Lindgren och Cecilia Doyle.

Joakim Scherp (redaktör):
Riksdagen i tid och rum – historien, husen och arbetsplatsen
Sveriges riksdag
Utkom 2023

Boken finns att ladda ned kostnadsfritt från riksdagens hemsida.