De vill kasta ljus över en mörk historia

Historiska museet i Lund. Foto: Jorchr (Wikimeida Commons CC-BY-SA-3.0)

Historiska museet i Lund. Foto: Jorchr (Wikimeida Commons CC-BY-SA-3.0)

När Lunds universitet lade ner Anatomiska institutionen 1995 kom dess samling av mänskliga kvarlevor till Historiska museet i Lund. Nu vill museet göra en ordentlig genomlysning av samlingen för att kunna berätta mer om den.

Läs artikeln på Lunds universitet

(2019-12-04)