Falu gruva nomineras till världsarvslistan

Regeringen har beslutat nominera Industrilandskapet Falu gruva till Unescos världsarvslista. På världsarvslistan upptas världens mest värdefulla kultur- och naturområden.

Falu gruva nomineras för att området rymmer ett av världens mest anmärkningsvärda industriella monument samt att kulturlandskapet omkring Falu gruva är unikt, ur såväl nationell som internationell synpunkt. Området innefattar förutom själva gruvområdet även den centrala staden och fem anslutande områden: Österå-Bergsgården, Hosjöområdet, Sundbornsåns dalgång, Vikaåns dalgång samt den s.k. Linnévägen. Området omfattar totalt ca 3 546 hektar i Falu kommun.

Nomineringen ska närmast beredas inom Unescos världsarvskommitté, som bland annat genomför en noggrann expertgranskning och utvärdering. Världsarvskommitténs slutliga ställningstagande till om Industrilandskapet Falu gruva ska föras upp på världsarvslistan kan förväntas i december 2001.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu beslutat överlämna nomineringen av Industrilandskapet Falu gruva till Unesco:s världsarvskommitté. Det nominerade området har unika kulturhistoriska värden som vi har ett gemensamt ansvar att bevara för framtiden. Det finns också ett brett stöd för att området bör tas upp i förteckningen över världens främsta kulturmiljöer, säger kulturminister Marita Ulvskog i en kommentar.

De svenska områden som hittills förts upp på världsarvslistan är följande: Birka/Hovgården i Mälaren, Drottningholms slott, Skogskyrkogården i Stockholm, Engelsbergs bruk i Västmanland, Hansestaden Visby, Hällristningarna i Tanum, Bohuslän, Gammelstads kyrkstad i Luleå, Laponiaområdet i Norrbottens län och Örlogsstaden Karlskrona.

Senare i år förväntas Världsarvskommittén att ta ställning till Höga kusten i Västernorrlands län samt Södra Ölands odlingslandskap, som nominerades av regeringen i juni 1998 respektive 1999.

(2000-07-11)