Demokratins genombrott i Sverige

Bokomslaget

För hundra år sedan stod Sverige vid ett vägskäl. Motstridiga rörelser möttes och tiden tog en ny riktning. Ur revolution och världsbrand föddes demokratin och det moderna samhället, men också tankar som ledde till diktatur och världskrig. Sverige gick från revolter och uppror till ett genombrott för parlamentarismens principer.

Åren i slutet av första världskriget var en port till demokratins århundrade. Inom mode, konst och litteratur firade det moderna segrar. Samtidigt grodde idéer om rashygien och förädling av nationens människomaterial.

Hundra år senare porträtterar tolv skribenter varsin person som på olika sätt var en del av denna dramatiska period. I Demokratins genombrott möter vi kungligheter och finansmän, statsråd och revolutionärer, men också konstnärer, författare och rösträttskämpar.

Lars Ilshammar & Håkan A Bengtsson (redaktörer):
Demokratins genombrott. Människor som formade 1900-talet
Historiska Media
Utkom 2018