Den tyska nazismen, den sovjetiska kommunismen och de röda khmerernas styre i Kambodja mottogs på olika sätt i Sverige. De kommunistiska regimerna betraktades av vissa som ett löfte om ett bättre samhälle, och som något som borde stå modell för Sverige. Andra såg Sovjetunionen som ett hot och skrämdes av den terror som dess befolkning utsattes för.

Med hjälp av reseskildringar, romaner och filmer analyserar fyra historiker i Rysk spegel hur man har sett på Ryssland och Sovjetunionen i Sverige. Vad hade svenskarna för attityder till kommunismen som ideologi och samhällssystem? Dessa bilder säger mycket om det ryska samhället – men lika mycket om det svenska.

Redaktörer för boken är historieprofessorerna Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, båda med flera publikationer om Sovjet och Östeuropa bakom sig. De samarbetar här med forskarna och lektorerna Martin Alm och Charlotte Tornbjer. Samtliga är verksamma vid Lunds universitet.

Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson (red):
Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige
Nordic Academic Press
Utkom i februari 2009